Företagsflytt Stockholm

EN DEL AV STOCKHOLM | 08-121 529 99

Kvalitet och trygghet

Med förhoppning om att Ni som kund skall känna att vi är en trygg och säker samarbetspartner:

Flyttjänstföretagen

Vårt medlemskap i Flyttjänstföretagen Almega är en verifiering på att företaget följer de lagar och bestämmelser som finns för branschen, att skötseln av företaget är utan anmärkning samt att man arbetar aktivt med miljö och kvalitets frågor. S3F utför kontinuerliga kontroller av medlemsföretagen för att kunna garantera att våra medlemmar är en sammanslutning av seriösa företag.

Sveriges Åkeriföretag

Vi är medlemmar i Sveriges Åkeriföretag som är hela den svenska åkerinäringens branschorganisation. Organisationen arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen.

FR2000

Stockholms Stadsbud är kvalitets, miljö och arbetsmiljöcertifierad enligt FR2000. FR2000 Verksamhetsledning innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet.

ID06

Vår personal innehar ID06. Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

Trygg Hansa

För att ni som kund ska känna att ni är i trygga händer och att vi värnar om er egendom har vi valt att försäkra oss hos Trygg Hansa.

AAA Kreditvärdighet

Vi som företag har det högsta kreditvärde man kan få - AAA.

 

Hör av dig till oss om du vill ha kompetent hjälp med flytt och transport